Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov za r.2014

Vážení športoví priatelia, predsedovia športových klubov, oddielov, telovýchovných jednôt, tréneri

 

Okresné združenie telesnej kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a Obec Jesenské pripravuje vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2014 okresu Rimavská Sobota a okresu Revúca v nasledovných kategóriách:

 

 •  najúspešnejších športovcov v kategórii žiačok a žiakov
 •  najúspešnejších športovcov v kategórii dorasteniek a dorastencov
 •  najúspešnejších športovcov v kategórii dospelých
 •  najúspešnejších  kolektívov /všetky vekové kategórie/
 •  najúspešnejších aktérov na úseku technické športové činnosti

 Podmienkou  zaradenia Vášho návrhu do zoznamu vyhodnocovaných je:

 • že navrhovaný športovec štartoval za rok 2014 za Váš oddiel/klub/združenie
 • že uvediete dáta športovca /meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu/,
 • že uvediete 5 najlepších výsledkov dosiahnutých tým – ktorým športovcom,
 • uvediete osobné dáta trénera, jeho dosiahnuté telovýchovné vzdelanie,
 • že uvedený športovec dosiahol výsledky na Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách SR, Medzinárodných pretekoch, Oblastných súťažiach,
 • že postúpite Váš návrh do 5. februára 2015 na našu adresu
 • že prevediete pregistrácia športového oddielu /klubu/ združenia na stránkach www.oztk.sk. (  odkaz na registráciu nájdete na stránke www.oztk.sk na pätičke stránky).

V prílohe prikladáme vzor zaslania návrhu na vyhodnotenie najúspešnejšieho športovca – kolektívu.

Doporučujeme priložiť fotomateriál  o navrhovanom športovcovi, čo bude možné využiť na akcii dňa 27. Februára 2015 na slávnostnom ceremoniáli o 17:00 v Dome kultúry v Jesenskom.

Sme nútení podotknúť, že v prípade nedodržania termínu zaslania Vášho návrhu budeme túto skutočnosť akceptovať ako nenavrhnutie  kandidáta.

 

Mgr. Gabriel MIHÁLY v.r.                              Dezider Balajthy v.r.

Starosta Obce Jesenské                               Predseda  OZTK


                                                            

Pokyny:

 

 

Odporúčame registráciu cez web, na stránke http://www.oztk.sk/registracia.html

O úspešnej registrácii budete obratom informovaný na Vašej e-mailovej adrese. V prípade, že takýto mail nedostanete, obráťte sa na nás a kontaktujte nás na uvedených kontaktoch.

V prípade, že z nejakého dôvodu nemôžete elektronickú registráciu vyplniť, vyplňte nižšie uvedený formulár a pošlite ho poštou na našu adresu, alebo osobne doručte do sídla OZTK.

Prílohu – vzor, alebo elektronickú registráciu   žiadame  vyplniť a do 5.  februára 2015 na každého športovca respektíve kolektív zvlášť na  našu adresu.

Prílohy:
Pokyny a prihláška v .pdf