Zmena systému vyhodnocovania

Vážení športoví priatelia,

VV OZTK a Predsedníctvo Asociácie športových zväzov prijalo rozhodnutie ktoré mení a určuje nový spôsob vyhodnocovania najlepších športovcov regiónu GEMER – MALOHONT.

Uverejňujeme aj zápis zo zasadnutia VV OZTK, kde sa konštatuje, že vyhodnocovanie bude prevádzať komisia zo zložením funkcionárov OZTK, AŠZ, športových novinárov. Ich zoznam sa uverejní následne, po ich oslovení a spracovaní zoznamu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na termíny registrácie:

----Do 20. 1.2023 do 20.00 hod. prihlásenie – registrácia športovcov /predlžený termín/.

---do 25.1.2023 bude uverejnený zoznam registrovaných športovcov podľa kategórií na hlasovanie o najsympatického športovca s najväčším fan klubom a najlepšieho trénera  na stránkach FB OZTK a OZTK.

---ukončenie hlasovania je stanovené na 19.02.2023 do 24.00 hod.

 

Veríme, že budú registrované všetky športové kluby, hlavne však kluby s kolektívnymi športovými skupinami, kde tiež dochádza k zmenám  hodnotenia.