O nás

Okresné združenie telesnej kultúry ako nástupnícka organizácia telovýchovnej jednoty vzniklo 23.04.1990.

"OZTK v Rimavskej Sobote sa pýši dlhoročnou tradíciou a organizácia ako taká pôsobí už takmer 50 rokov a je jednou z posledných podobných organizácii na Slovensku."

Výkonný výbor OZTK

Organizačné usporiadanie OZTK /Okresného združenia telesnej kultúry/ v Rimavskej Sobote po uskutočnení Valnej hromady dňa 29.4.2011:

Dezider Balajthy

Predseda OZTK

JUDr. Štefan Szántó

Podpredseda OZTK

Ján Forgon

Člen OZTK

Štefan Štefánek

Člen OZTK

Igor Antal

Člen OZTK

Tomáš Tóth

Člen OZTK

Štefan P. Makši

Člen OZTK

Z histórie OZTK:

Zloženie VV OZTK 2006

Predseda: Ján Dovala
Členovia: Ján Forgon, Štefan Makši, Ing. Ladislav Slanec, Štefan Štefánek, JUDr. Ján Čillík, Igor Antal, Ing. Zoltán Feledy, JUDr., Szántó Štefan,

Zloženie VV OZTK 2003

Predseda: Ján Dovala
Členovia: Ján Forgon, Mgr. Zdenek Vološin, Štefan Štefánek, JUDr. Ján Čillík, Soňa Gáborová, Igor Antal

Prvé zloženie VV OZTK

1990 /23.4.1990/

VV OZTK, zoznam funkcionárov

Predseda: Vaš František
Členovia: Ing. Bartakovič Július, JUDr. Čilík Ján, Dovala Ján, Gáborová Soňa, Makši Štefan, Pasiar Igor, Dr. Rábely Attila, Vološin Zdenek