Jazdecký klub EXCEL MADON

Štatútar Miloš Hronček
Tréneri
Prevádzka Rimavské Brezovo
Zloženie Miloš Hronček - predseda klubu
Počet členov 26
Počet členov do 18r. 0

Zdieľajte "Jazdecký klub EXCEL MADON" na:

Komentujte