Asociácia športových zväzov

Na Konferencii Asociácie športových zväzov na obdobie 2017-2020 bolo zvolené vedenie:

VÝKONNÝ VÝBOR  ASOCIÁCIE

v nasledovnom zložení:

 • Predseda: Štefan P. Makši..........mobil ..0917 105 577, maksis@rsnet.sk
 • Tajomník: Mgr. Tibor Figei......................0902428389, tibor.figei@gmail.com
 • Člen: Štefánek Štefan.....................0911 207 185,stefanek.stefan@szm.sk
 • Člen: Mgr. Székesi Ladislav


VV do 2017:

Organizácia

 • Predseda.................Štefan Pavel MAKŠI
 • Člen.........................Igor ANTAL
 • Člen.........................Libor MLADŠÍ
 • Člen.........................Emil RÉTI
 • Člen.........................Štefan ŠTEFÁNEK


VV do 2014:

Organizácia

 • Predseda : Štefan Makši (pavel.coburg@gmail.com)
 • Člen: Štefánek Štefan
 • Člen: Igor Antal