Jazdecký klub PEGAS, občianske združenie

Štatútar Štefan P. Makši
Tréneri Štefan Makši - hlavný tréner, tréner a staviteľ parkúru military, parkúr, drezúra, vozatajstvo, western
Prevádzka JK areál Kurinec, areál Vinica, areál Rimavské Brezovo
Zloženie Tomáš Gyurke, podpredseda, Rožňavská ul., Rim. Sobota
Počet členov 33
Počet členov do 18r. 7

Zdieľajte "Jazdecký klub PEGAS, občianske združenie" na:

Komentujte