Klub slovenských turistov, Hnúšťa

Štatútar Ondrej Király
Tréneri
Prevádzka
Zloženie Ján Berceli - pokladník Karol Kuchta - značkár
Počet členov 40
Počet členov do 18r. 3

Zdieľajte "Klub slovenských turistov, Hnúšťa" na:

Komentujte