Klub slovenských turistov Mesta RS

Štatútar Ján Kučera, Nižný Skálnik 53, 980 52 Hrachovo
Tréneri
Prevádzka
Zloženie Štefan Štefánek, podpredseda, Malohontská 65/24 0911 207 185, stefanek.stefan@szm.sk Janka Pósová - hospodár, Malohontská 1/2, Rim. Sobota 0914 288 300, detske@kmh.sk
Počet členov 52
Počet členov do 18r. 8

Zdieľajte "Klub slovenských turistov Mesta RS" na:

Komentujte