Podporte šport v našom okrese

Vážený priateľ,


Dovoľujem si obrátiť sa na Teba v zmysle rozhodnutia Výkonného výboru Okresného zduženia telesnej kultúry v Rimavskej Sobote.
Táto ustanovizeň už dlhé roky vykonáva záslužnú činnosť pri rozvoji a podpore športovej činnosti.

Jednou z dlhodobe organizovanou akciou je i Vyhodnotenie športovcov okresu Rimavská Sobota a tohto roku to bude práve 42. Ročník.

V prílohe sme si dovolili širšie rozpísať našu požiadavku o podporu športu a dovolili sme si priložiť i vzor dohody, ktorú môžeme uzavrieť medzi našimi subjektami.
Súčasne sme rozhodli pozvať zástupcu prispievateľa na uvedenú akciu.

Verím, že pomôžete pri rozvoji športu za čo Vám vopred ďakujem a ostávam so želaním všetkého najlepšieho.

Štefan MAKŠI v.r.
Predseda Asociácie športových zväzov
Podpredseda OZTK


Asociácia športových zvazov 2.doc
Zmluva o rekl.šach.doc