PF`2008

OZTK Rimavská Sobota Vám praje veľa športových, pracovných, ale aj osobných úspechov v novom roku 2008