Konferencia ObFZ 16.11.2013

Volebná konferencia ObFZ Rimavská Sobota  16.11.2013

============================================== 

Predseda:  JUDr. Čilík Ján aj na ďalšie volebné pbdobie - 2014-2018

95%   účasť delegátov hlasom rozhodujúcim   volili  na budúce obdobie  4 rokov  do orgánov ObFZ  a SsFZ svojich zástupcov.

Delegáti  v prvom kole  dali dôveru JUDR. Jánovi Čilíkovi – ktorý bude ObFZ viesť ako predseda.

VV- ObFZ   bude pracovať v zložení:  L. Danyi, M. Bagačka, V. Parobek, M. Machyniak, Ľ. Kisel, a D. Balajthy.   

Delegáti zvolili  za predsedov odborných komisií :  DK  - Pavel Ďurík,  RK -  Jozef Slovák , OK – T. Tóth

Na  prvom zasadnutí – VV ObFZ   boli zvolení :  vedením odborných komisií ŠTK – predseda   G. Tóth,  predseda ZK – Mudr. T. Forgon,  HK – L. Elek.    VV – ObFZ zvolil  Dezidera Balajthyho za podpredsedu ObFZ.   

Vytvorila sa komisia pre úsek DZ,PR -   ktorá bude podliehať – podpredsedovi ObFZ ,  spoluprácou KR a sekretárom ObFZ.  

Delegáti odsúhlasili štruktúru súťaži z návrhov  /ŠTK,KM, Klenovec , V. BlH/

 

Štruktúru súťaží od 2014-2015  :
I. trieda   -   14 účastníkov + jedno mládežnícke družstvo
II. trieda  -   8 – 10 účastníkov  bez mládežníckeho družstva 

V prípade  prihlásenia dorasteneckých družstiev/ len dor., /  KM  vytvorí skupinu na základe počtu prihlásených. / Systém  predloží ŠTK, KM na aktíve/

Žiaci  :  podľa prihlásených / z I. a II. tr/  Systém súťaže  určí KM na aktíve ŠTK ,KM /  

Hostia prijali pozvanie

Na konferencii boli prítomní :  Jozef Paršo viceprezident – SFZ a predseda SsFz ,

Ladislav Matejka – vedúci sekretár SsFZ,  Štefan Szántó – podpredseda OZTK 

Pozvaní boli prezident Ján Kováčik , a generálny sekretár Jozef Kliment    - ktorí  na konferenciu nepricestovali ./ reprezentačné povinnosti SFZ/ Do Rimavskej Soboty  pricestujú 3.12.2013 kde SFZ bude mať zasadnutie VV. Prezident SFZ Ján Kováčik   o 12,oo  SMS správou pozdravil delegátov ObFZ  gratuloval  J. Čilíkovi  k zvoleniu za predsedu na ďalšie volebné obdobie.     

Zastupovať  na konferencii SsFZ   ObFZ budú :  J Čilík, M. Petrok, M. Oravec, D.Balajthy,P. Varga , a J Forgon  13.12.2013 

Fotografie z Konferencie si môžte pozrieť vo fotogalérii ObFZ